KHUYẾN MÃI KHỦNG CUỐI NĂM 2020

Thứ ba, 08/12/2020, 09:44 GMT+7
KHUYẾN MÃI KHỦNG CUỐI NĂM 2020

KHUYẾN MÃI KHỦNG CUỐI NĂM 2020

Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho học viên đăng ký từ ngày 06/12/2020 đến ngày 06/01/2021 

1. THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho học viên đăng ký học từ ngày 09/12/2020 đến hết ngày 06/01/2021.

2. NỘI DUNG KHUYẾN MÃI

a. Đối với Học viên là Sinh Viên K2020 và đã học lớp Ôn tập và Luyện thi Anh Văn Đầu Vào tại BKEnglish

 - Dựa vào điểm thi Anh Văn Đầu Vào của học viên, BKEnglish áp dụng ưu đãi cho học viên đăng ký từ ngày 09/12/2020 đến hết ngày 26/12/2020 như sau:

+ Điểm thi từ 600đ trở lên:

*Giảm thêm 1.500.000 đồng/hv cho lớp IELTS 6.0 Plus (Đặc biệt: tặng thêm áo khoác hoặc áo thun khi học viên đăng ký học)

*Giảm  thêm 500.000 đồng/hv cho lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc

 + Điểm thi từ 400đ đến 595đ:

*Giảm thêm 800.000 đồng/hv cho lớp TOEIC TOTAL 600

* Giảm thêm 300.000 đồng/hv cho lớp Pre IELTS

 + Điểm thi dưới 400đ: Giảm thêm 500.000 đồng/hv cho lớp TOEIC Căn bản

 - Chương trình khuyến mãi áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi đăng ký NHÓM

- Nếu học viên đăng ký từ ngày 27/12/2020 đến hết ngày 06/01/2021 sẽ chỉ được áp dụng chương trình khuyến mãi giảm thêm 300.000đ/hv

*** Bảng Chi tiết học phí giảm chương trình khuyến mãi như sau:

+ Khóa học TOEIC SPEAKING & WRITING và TIẾNG ANH GIAO TIẾP học phí không thay đổi

+ Khóa học Pre IELTS: giảm thêm 300.000 đồng.

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

2.300.000 đồng/hv

2.000.000 đồng/hv

2.200.000 đồng/hv

1.900.000 đồng/hv

2.000.000 đồng/hv

1.700.000 đồng/hv

1.800.000 đồng/hv

1.500.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

2.100.000 đồng/hv

1.800.000 đồng/hv

2.000.000 đồng/hv

1.700.000 đồng/hv

1.800.000 đồng/hv

1.500.000 đồng/hv

1.600.000 đồng/hv

1.300.000 đồng/hv

Quà tặng

 

 

+ Khóa học IELTS 6.0 Plus: giảm thêm 1.500.000 đồng.

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

8.000.000 đồng/hv

6.500.000 đồng/hv

7.800.000 đồng/hv

6.300.000 đồng/hv

7.500.000 đồng/hv

6.000.000 đồng/hv

7.000.000 đồng/hv

5.500.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

7.600.000 đồng/hv

6.100.000 đồng/hv

7.400.000 đồng/hv

5.900.000 đồng/hv

7.100.000 đồng/hv

6.300.000 đồng/hv

6.600.000 đồng/hv

5.800.000 đồng/hv

Quà tặng

Áo thun hoặc áo khoác

 

+ Khóa học TOEIC Căn bản: giảm thêm 500.000 đồng.

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

1.400.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

1.300.000 đồng/hv

800.000 đồng/hv

1.200.000 đồng/hv

700.000 đồng/hv

1.000.000 đồng/hv

500.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

1.300.000 đồng/hv

800.000 đồng/hv

1.200.000 đồng/hv

700.000 đồng/hv

1.100.000 đồng/hv

600.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

400.000 đồng/hv

Quà tặng

 

 

+ Khóa học TOEIC TOTAL 600: giảm thêm 800.000 đồng.

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

3.800.000 đồng/hv

3.000.000 đồng/hv

3.650.000 đồng/hv

2.850.000 đồng/hv

3.400.000 đồng/hv

2.600.000 đồng/hv

3.200.000 đồng/hv

2.400.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

3.500.000 đồng/hv

2.700.000 đồng/hv

3.350.000 đồng/hv

2.550.000 đồng/hv

3.100.000 đồng/hv

2.300.000 đồng/hv

2.900.000 đồng/hv

2.100.000 đồng/hv

Quà tặng

 

 

+ Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc: giảm thêm 500.000 đồng.

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

1.400.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

1.300.000 đồng/hv

800.000 đồng/hv

1.200.000 đồng/hv

700.000 đồng/hv

1.000.000 đồng/hv

500.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

1.300.000 đồng/hv

800.000 đồng/hv

1.200.000 đồng/hv

700.000 đồng/hv

1.100.000 đồng/hv

600.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

400.000 đồng/hv

Quà tặng

 

 

b. Đối với Học viên Tự do

BKEnglish áp dụng chương trình khuyến mãi giảm thêm 300.000 đồng/hv cho các đối tượng sau:

- Học viên đã học khóa học Ôn tập và Luyện thi Anh văn Đầu vào tại BKEnglish nhưng đăng ký từ ngày 27/12/2020 đến hết ngày 06/01/2021.

- Học viên tự do (không học các khóa học Ôn tập và Luyện thi Anh văn Đầu vào tại BKEnglish) đăng ký từ ngày 09/12/2020 đến hết ngày 06/01/2021.

 - Chương trình khuyến mãi áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi đăng ký NHÓM

*** Bảng Chi tiết học phí giảm chương trình khuyến mãi như sau:

+ Khóa học TOEIC SPEAKING & WRITING và TIẾNG ANH GIAO TIẾP học phí không thay đổi

+ Khóa học Pre IELTS: giảm thêm 300.000 đồng/hv

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

2.300.000 đồng/hv

2.000.000 đồng/hv

2.200.000 đồng/hv

1.900.000 đồng/hv

2.000.000 đồng/hv

1.700.000 đồng/hv

1.800.000 đồng/hv

1.500.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

2.100.000 đồng/hv

1.800.000 đồng/hv

2.000.000 đồng/hv

1.700.000 đồng/hv

1.800.000 đồng/hv

1.500.000 đồng/hv

1.600.000 đồng/hv

1.300.000 đồng/hv

Quà tặng

 

 

+ Khóa học IELTS 6.0 PLUS: giảm thêm 300.000 đồng/hv

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

8.000.000 đồng/hv

7.700.000 đồng/hv

7.800.000 đồng/hv

7.500.000 đồng/hv

7.500.000 đồng/hv

7.200.000 đồng/hv

7.000.000 đồng/hv

6.700.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

7.600.000 đồng/hv

7.300.000 đồng/hv

7.400.000 đồng/hv

7.100.000 đồng/hv

7.100.000 đồng/hv

6.800.000 đồng/hv

6.600.000 đồng/hv

6.300.000 đồng/hv

Quà tặng

 

 

+ Khóa học TOEIC Căn bản: giảm thêm 300.000 đồng/hv

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

1.400.000 đồng/hv

1.100.000 đồng/hv

1.300.000 đồng/hv

1.000.000 đồng/hv

1.200.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

1.000.000 đồng/hv

700.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

1.300.000 đồng/hv

1.000.000 đồng/hv

1.200.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

1.100.000 đồng/hv

800.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

600.000 đồng/hv

Quà tặng

 

+ Khóa học TOEIC TOTAL 600: giảm thêm 300.000 đồng/hv

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

3.800.000 đồng/hv

3.500.000 đồng/hv

3.650.000 đồng/hv

3.350.000 đồng/hv

3.400.000 đồng/hv

3.100.000 đồng/hv

3.200.000 đồng/hv

2.900.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

3.500.000 đồng/hv

3.200.000 đồng/hv

3.350.000 đồng/hv

3.050.000 đồng/hv

3.100.000 đồng/hv

2.800.000 đồng/hv

2.900.000 đồng/hv

2.600.000 đồng/hv

Quà tặng

 

 

+ Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc: giảm thêm 500.000 đồng.

 

Cá nhân

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4 trở lên

Ca 2 4 6

1.400.000 đồng/hv

1.100.000 đồng/hv

1.300.000 đồng/hv

1.000.000 đồng/hv

1.200.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

1.000.000 đồng/hv

700.000 đồng/hv

Ca 3 5 7

1.300.000 đồng/hv

1.000.000 đồng/hv

1.200.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

1.100.000 đồng/hv

800.000 đồng/hv

900.000 đồng/hv

600.000 đồng/hv

Quà tặng

 

 

Bạn mất gốc Tiếng Anh? Bạn muốn yêu lại từ đầu với Tiếng Anh và có mục tiêu lấy bằng TOEIC 600+ hoặc sở hữu tấm bằng IELTS 6.0+ để đủ chuẩn tốt nghiệp, để du học, xin học bổng và phục vụ cho nhiều mục đích khác nữa. Đến BKEnglish đăng ký học ngay nào!

***Thông tin chi tiết các khóa học: http://bkenglish.edu.vn/chuong-trinh-hoc.html

*** Đăng kí trực tiếp tại văn phòng trung tâm:

+ Cở sở Quận 10:

  • Văn phòng Lầu 1, Nhà C6, trường ĐHBK , 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
  • Phòng ghi danh: đối diện 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10

+ Cở sở Quận Thủ Đức: Tòa nhà BKEnglish: đối diện Cổng ký túc xá khu A - ĐHQG TP.HCM

 

 

Ý kiến của bạn
đăng ký nhận tin
Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Bách Khoa:
  • Lầu 1, Nhà C6, trường ĐH Bách Khoa số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận10, HCM
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish - Quận 10:
  • Cổng 3 trường ĐH Bách Khoa số 142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 (Đối diện số 495 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10)
  • ĐT: (028) 3866 6869 - Hotline tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Hotline phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ
BKEnglish Thủ Đức:
  • Tòa nhà BK English: Đối diện Cổng ký túc xá khu A - ĐHQG HCM
  • ĐT: Tư vấn khóa học: 0909 625 988 - Phản hồi chất lượng dịch vụ: 0932 187 966
Xem bản đồ